Organisatie

Het koor kent een bestuur en verschillende commissies.